JOSEP DEL COMBÀ

 
Josep del Combà
Josep del Combà
n'hi té una bicicleta
que no la sap fer anar.
 
Josep del Combà
Josep del Combà
n'hi té una bicicleta
que no la sap fer anar.