L'AURINAL

 
I l'aurinal, i l'aurinal
ha demostrat, ha demostrat
que és un objecte molt delicat, molt delicat.
 
Se'n veu dones amb camisa i homes amb calçotets.
I se'n veu un forat negre
que és el mogle de fer els pets.
 
I l'aurinal, i l'aurinal
ha demostrat, ha demostrat
que és un objecte molt delicat, molt delicat.
 
Se'n veu coses molt estranyes,
se'n veu ulls sense pestanyes.
I algun forat ahumit.
 
I l'aurinal, i l'aurinal
ha demostrat, ha demostrat
que és un objecte molt delicat, molt delicat.